Laon  Oldtimertreffen 2005 Bild 7laon

Bürgermeister Antoine Lefevre